در ادامه این مطلب مجله مشهد رو می خواهیم شما را با یکی از جاذبه های گردشگری استان خراسان رضوی به نام باغ گیاه شناسی مشهد آشنا کنیم. اما قبل از هر چیزی باید به سوال زیر پاسخ دهیم. باغ گیاه شناسی چیست؟ باغ گیاه شناسی…