مشهد از گذشته تا به حال، محل زندگی و گذر افراد زیادی بوده است. بنابراین طبیعی است که تاریخچه دیرینه ای داشته و پر از بناها و مکان ها تاریخی و قدیمی باشد. یکی از مکان های تاریخی که می توانید در سفر به مشهد…