بسیاری از گردشگران با هدف بازدید از مکان های طبیعی به سفر می روند. اگر شما هم از آن دست افرادی هستید که به قصد بازدید از طبیعت پا به استان خراسان گذاشته اید پیشنهاد می کنیم که حتما از پارک ملی تندوره دیدن کنید. در…