حمام مهدی قلی بیک که در مشهد واقع شده در واقع همان موزه مردم شناسی این شهر است. این حمام یکی از بزرگترین حمام های تاریخی ایران است اما متاسفانه کمتر کسی از وجود آن مطلع می باشد. به شما پیشنهاد می کنیم که در…