یکی از زیباترین خانه های تاریخی و قدیمی استان خراسان رضوی، خانه داروغه مشهد است. زیبایی این خانه تاریخی به حدی است که پیشنهاد می کنیم حتما در سفرتان به مشهد از آن بازدید کنید. تاریخچه و آشنایی با خانه داروغه مشهد خانه داروغه مشهد، بنایی…