خانه ها قدیمی و تاریخی ایران، اکثرا در گذشته متعلق به یک خانواده متمول ایرانی بوده اند. خانه ملک مشهد نیز از این قاعده مستثنی نیست. در ادامه این مطلب مجله مشهد رو می خواهیم شما را با این خانه که حالا دیگر تبدیل به موزه…