یکی از صدها خانه تاریخی که در ایران واقع شده است، خانه کوزه کنانی مشهد می باشد که در خیابان شیرازی این شهر واقع شده است. این اثر در سال 1382 به فهرست آثار ملی ایران اضافه شد. خانه کوزه کنانی مشهد در سال 1247…