دبیرستان مستوفی مشهد یا همان فرهنگسرای بهشت یکی از ساختمان های قدیمی و حدودا 90 ساله شهر مشهد است که سن آن به دوران پهلوی اول می رسد. تاریخ دقیق ساخت این بنا به سال 1310 باز می گردد. این بنا در ابتدا به عنوان…