سد فریمان یکی از سدهای قدیمی ایران است که در روستای تقی آباد استان خراسان رضوی واقع شده و نزدیک به 1000 سال قدمت دارد. سد تاریخی فریمان بر روی رودخانه ای با همین نام که در یازده کیلومتری شهر فریمان و هفتاد کیلومتری جنوب شرقی…