یکی از سدهای تاریخی ایران که با وجود گذر 500 سال از عمر خود هنوز هم پابرجاست، بند گلستان است. بند یا همان سد گلستان بنایی تاریخی است که در 8 کیلومتری غرب شهر مشهد و روی رودخانه گلستان احداث شده است. در ادامه این…