فردوسی بزرگترین حماسه سرای ایرانی است که شهرت جهانی دارد. به همین جهت نیز سالانه گردشگران زیادی از سراسر ایران و جهان برای بازدید از مقبره اش در شهر توس، به استان خراسان سفر می کنند. امروز می خواهیم شما را با بنای تاریخی آرامگاه…