شاید به نظرتان بازدید از گورستان در سفرهای زیارتی و سیاحتی کار زیاد جذابی نباشد. اما ما پیشنهاد می کنیم که پس از سفر به مشهد حتما از یکی از گورستان های قدیمی این شهر یعنی گورستان ارامنه مشهد دیدن کنید. این گورستان حدودا 100 ساله…