توس یکی از شهرهای تاریخی و قدیمی مشهد است که در 25 کیلومتری مرکز استان قرار دارد. این شهر زمانی پایتخت ایالت پارت در شمال شرقی ایران بود. شاید به دلیل همین قدمت است که گنجینه ای از مکان های تاریخی در دل این شهر نهفته…