یکی از جاذبه های گردشگری شهرها که نه تنها برای گرشگران خارجی بلکه برای اهالی خود شهر نیز جذاب است موزه ها می باشد. موزه ها در واقع محلی برای نمایش هستند. شهر مشهد نیز دارای موزه های متعدد با موضوعات متنوع است. یکی از…