موزه مرکزی آستان قدس یکی از بزرگترین موزهای ایران است که در صحن کوثر آستان قدس رضوی قرار دارد. در این موزه 4 طبقه اشیاء مختلفی و ارزشمندی به نمایش درآمده است که در ادامه این مطلب مجله مشهد رو به معرفی آن ها خواهیم…