یکی از جاذبه های گردشگری شهر مشهد که سالانه بیش از 70 هزار نفر از آن بازدید می کنند، پارک موضوعی زیارت است که تاسیس آن به دی ماه سال 1389 باز می گردد. این پارک اولین پارکی است که با نگاه ملی و با…