یکی از جاذبه های تاریخی و طبیعی شهر مشهد موزه ای با نام موزه محمدرضا شاه است. این موزه در واقع همان کاخ رضا شاه است که در باغ ملک آباد ساخته شده. در ادامه این مطلب مجله مشهد رو در مورد تاریخچه و جزئیات…