یکی از مکان های تاریخی و بسیار زیبای شهر مشهد، بنایی به نام گنبد سبز مشهد است که مقبره عارفی با نام شیخ محمد مومن عارف استرآبادی می باشد. این بنا تقریبا در نزدیکی حرم مطهر امام رضا (ع)، یعنی در خیابان آخوند خراسانی واقع شده…